ČSN EN 1231   (833626) Ovzduší na pracovišti - Zařízení pro krátkodobé měření detekční trubicí - Požadavky a zkušební metody

  • Norma: ČSN EN 1231   (833626)
  • Název: Ovzduší na pracovišti - Zařízení pro krátkodobé měření detekční trubicí - Požadavky a zkušební metody
  • Kategorie: 8336 - Hodnocení expozice pracoviště
  • Katalogový kód:53041
  • Třídící znak:833626
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:08/1998
  • Účinnost:09/1998 - 04/2016
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 17621   (833626)