ČSN EN 12302   (658000) Surový dehet a surový benzol - Terminologie

  • Třídící znak:658000
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:04/2001
  • Účinnost:05/2001 - 07/2007
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 15529   (658000)