ČSN EN 12150-1   (701570) Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis

  • Norma: ČSN EN 12150-1   (701570)
  • Název: Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis
  • Kategorie: 7015 - Bezpečnostní sklo
  • Katalogový kód:503537
  • Třídící znak:701570
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:11/2017
  • Účinnost:12/2017 - 11/2019
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 12150-1+A1   (701570)