ČSN DIN 18 915   (839011) Sadovnictví a krajinářství - Práce s půdou

  • Třídící znak:839011
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:06/1997
  • Účinnost:07/1997 - 02/2006
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN 83 9011   (839011)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.