ČSN CLC/TS 50625-3-2   (369082) Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 3-2: Technická specifikace k odstraňování znečištění - Světelné zdroje

  • Norma: ČSN CLC/TS 50625-3-2   (369082)
  • Název: Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 3-2: Technická specifikace k odstraňování znečištění - Světelné zdroje
  • Kategorie: 3690 - Informační technika všeobecně a terminologie
  • Katalogový kód:500694
  • Třídící znak:369082
  • Platnost:Norma je platná
  • Vydání:09/2016
  • Účinnost:10/2016 - doposud
  • Jazyk:Norma je v češtině.

ČSN CLC/TS 50625-3-2   (369082) Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 3-2: Technická specifikace k odstraňování znečištění - Světelné zdroje Norma Kat. číslo: 500694

 Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 3-2: Technická specifikace k odstraňování znečištění - Světelné zdroje
Dlouhý název: Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 3-2: Technická specifikace k odstraňování znečištění - Světelné zdroje
Krátký název: Norma
Třídící znak: 369082
Platnost: Norma je platná
Vydání: 09/2016
Účinnost: 10/2016 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
211,00 
211,00  s DPH
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.