ČSN CLC/TS 50574-2   (369082) Požadavky na sběr, logistiku a zpracování zařízení s ukončenou životností, pocházející z domácností, která obsahují těkavé fluoruhlovodíky nebo těkavé uhlovodíky - Část 2: Požadavky na odstraňování znečištění

  • Norma: ČSN CLC/TS 50574-2   (369082)
  • Název: Požadavky na sběr, logistiku a zpracování zařízení s ukončenou životností, pocházející z domácností, která obsahují těkavé fluoruhlovodíky nebo těkavé uhlovodíky - Část 2: Požadavky na odstraňování znečištění
  • Kategorie: 3690 - Informační technika všeobecně a terminologie
  • Katalogový kód:98881
  • Třídící znak:369082
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:01/2016
  • Účinnost:02/2016 - 06/2021
  • Jazyk:Norma je v češtině.