ČSN 83 5707   (835707) Ochrana ovzduší. Měření a hodnocení znečištění ovzduší automobilovou dopravou

  • Třídící znak:835707
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:03/1988 - 01/2023
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.