ČSN 83 4611   (834611) Ochrana ovzduší. Měření tuhých emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší

  • Třídící znak:834611
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:01/1983 - 10/2011
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.