ČSN 83 4011   (834011) Ochrana ovzduší. Zdroje znečišťování ovzduší. Názvosloví

  • Třídící znak:834011
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:07/1985 - 07/2000
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.