ČSN 83 0520-4   (830520) Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Stanovení tvrdosti

  • Třídící znak:830520
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:10/1978 - 01/1996
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN ISO 6059   (757384)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.