ČSN 83 0520-2   (830520) Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Odběr vzorků

  • Třídící znak:830520
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:10/1978 - 09/1996
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 5667-3   (757051)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.