ČSN 80 8601   (808601) Textilní lana. Základní společná ustanovení

  • Třídící znak:808601
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:11/1991 - 12/2004
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).