ČSN 80 8600   (808600) Textilní lana. Základní rozdělení

  • Třídící znak:808600
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:04/1974 - 02/2002
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).