ČSN 80 7815   (807815) Ochranné osinkové oděvy. Osinkové kalhoty

  • Třídící znak:807815
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:12/1959 - 01/1998
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).