ČSN 80 7811   (807811) Ochranné osinkové oděvy. Osinková kombinéza

  • Třídící znak:807811
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:12/1959 - 01/1998
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).