ČSN 80 7810   (807810) Ochranné osinkové oděvy. Společné ustanovení

  • Třídící znak:807810
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:12/1959 - 01/1998
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).