ČSN 80 7000   (807000) Lidské tělo. Oděvní názvosloví

  • Třídící znak:807000
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:01/1993
  • Účinnost:02/1993 - 08/2015
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.