ČSN 80 6135   (806135) Geotextílie. Stanovenie hydraulickej priepustnosti geotextílií. Laboratórna metóda

  • Norma: ČSN 80 6135   (806135)
  • Název: Geotextílie. Stanovenie hydraulickej priepustnosti geotextílií. Laboratórna metóda
  • Kategorie: 8061 - Netkané textilie a geotextilie
  • Katalogový kód:15811
  • Třídící znak:806135
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:02/1994
  • Účinnost:03/1994 - 12/2004
  • Jazyk:Norma je v češtině.