ČSN 80 6130   (806130) Geotextilie. Zkoušení pevnosti v tahu a tažnosti

  • Třídící znak:806130
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:11/1992
  • Účinnost:12/1992 - 12/2004
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).