ČSN 80 5008   (805008) Pletené výrobky. Základní nomenklatura ukazatelů jakosti

  • Třídící znak:805008
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:01/1989 - 08/2015
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).