ČSN 80 4611   (804611) Plachty a přikrývky. Klasifikace

  • Třídící znak:804611
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:12/1990 - 06/2020
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).