ČSN 80 4505   (804505) Jutařské metrové a kusové plošné textilie. Základní ustanovení. Klasifikace podle vad

  • Třídící znak:804505
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:09/1980 - 05/2008
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).