ČSN 80 4401   (804401) Podlahové textilie. Základní ustanovení. Klasifikace

  • Norma: ČSN 80 4401   (804401)
  • Název: Podlahové textilie. Základní ustanovení. Klasifikace
  • Kategorie: 8044 - Podlahové textilie
  • Katalogový kód:31586
  • Třídící znak:804401
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:06/1992
  • Účinnost:07/1992 - 08/2015
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).