ČSN 80 4109   (804109) Obvazový materiál. Vata obvazová

  • Třídící znak:804109
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:06/1994
  • Účinnost:07/1994 - 01/2007
  • Jazyk:Norma je v češtině.