ČSN 80 3010   (803010) Textilie a textilní výrobky - Značení

  • Třídící znak:803010
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:02/2007
  • Účinnost:03/2007 - 06/2020
  • Jazyk:Norma je v češtině.