ČSN 80 1100   (801100) Přírodní vlákna. Terminologie

  • Třídící znak:801100
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:09/1994
  • Účinnost:10/1994 - 12/2004
  • Jazyk:Norma je v češtině.