ČSN 80 0891   (800891) Zkoušení textilních lan

  • Třídící znak:800891
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:11/1991 - 10/2006
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).