ČSN 80 0623   (800623) Stanovení obsahu příměsí rozpustných v etyléteru v textiliích obsahujících vlněná vlákna

  • Třídící znak:800623
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:04/1968 - 01/2009
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN 80 0623   (800623)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.