ČSN 80 0525   (800525) Zkoušení pásků z polymerních fólií

  • Třídící znak:800525
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:02/1993
  • Účinnost:03/1993 - 11/2011
  • Jazyk:Norma je v češtině.