ČSN 80 0522   (800522) Chemické vlákna. Kábel. Metóda stanovenia dĺžkovej hmotnosti

  • Třídící znak:800522
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:07/1983 - 05/2008
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).