ČSN 80 0521   (800521) Chemické vlákna. Kábel. Metóda odberu a prípravy vzoriek ku skúškam

  • Třídící znak:800521
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:01/1983 - 04/2006
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).