ČSN 80 0519   (800519) Chemické vlákna. Polyamidové nite a striž. Metóda stanovenia podielu nízkomolekulových látok

  • Třídící znak:800519
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:01/1989 - 02/2011
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).