ČSN 80 0518   (800518) Chemické vlákna. Určenie belosti chemických strižových vláken

  • Třídící znak:800518
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:11/1967 - 09/2001
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.