ČSN 80 0001   (800001) Textilie. Třídění a základní názvy

  • Třídící znak:800001
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:03/1974 - 07/2014
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN 80 0001   (800001)