ČSN 79 3813   (793813) Zkoušení usní. Chování obuvnických vrchových usní ve vodě za dynamických podmínek. Zkouška v penetrometru

  • Norma: ČSN 79 3813   (793813)
  • Název: Zkoušení usní. Chování obuvnických vrchových usní ve vodě za dynamických podmínek. Zkouška v penetrometru
  • Kategorie: 7938 - Rozbory a zkoušení usní a kožišin
  • Katalogový kód:16587
  • Třídící znak:793813
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:09/1994
  • Účinnost:10/1994 - 07/2003
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 5403   (793813)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.