ČSN 79 3811   (793811) Zkoušení usní a kožišin. Stanovení těkavých látek (vody aj.) v usních a kožišinách

  • Třídící znak:793811
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:01/1977 - 11/2011
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.