ČSN 79 3802   (793802) Zkoušení usní a kožešin. Vysekávání zkušebních těles z usní a kožešin k fyzikálním zkouškám

  • Třídící znak:793802
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:12/1987 - 07/2003
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 2419   (793802)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.