ČSN 79 2373   (792373) Oděvnické usně. Oděvnické chromité usně z hovězin, vepřovic a štípenek

  • Třídící znak:792373
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:05/1983 - 04/2006
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.