ČSN 79 1041   (791041) Surové kůže. Surové srnčiny, jelenice aj. Druhy kůží z lovné zvěře pro nákup

  • Norma: ČSN 79 1041   (791041)
  • Název: Surové kůže. Surové srnčiny, jelenice aj. Druhy kůží z lovné zvěře pro nákup
  • Kategorie: 7910 - Surové kůže, všeobecně
  • Katalogový kód:31425
  • Třídící znak:791041
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:06/1982 - 06/2003
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.