ČSN 75 7937   (757937) Jakost vod. Chemický a fyzikální rozbor kalů. Stanovení kadmia

  • Norma: ČSN 75 7937   (757937)
  • Název: Jakost vod. Chemický a fyzikální rozbor kalů. Stanovení kadmia
  • Kategorie: 7579 - Jakost vod. Rozbor kalů
  • Katalogový kód:31291
  • Třídící znak:757937
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:07/1988 - 09/2001
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 13346   (758030)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.