ČSN 75 7701   (757701) Jakost vod - Metodika odběru a zpracování vzorků makrozoobentosu tekoucích vod metodou PERLA

  • Norma: ČSN 75 7701   (757701)
  • Název: Jakost vod - Metodika odběru a zpracování vzorků makrozoobentosu tekoucích vod metodou PERLA
  • Kategorie: 7577 - Jakost vod. Biologický rozbor vod
  • Katalogový kód:80998
  • Třídící znak:757701
  • Platnost:Norma je platná
  • Vydání:05/2008
  • Účinnost:06/2008 - doposud
  • Jazyk:Norma je v češtině.

ČSN 75 7701   (757701) Jakost vod - Metodika odběru a zpracování vzorků makrozoobentosu tekoucích vod metodou PERLA Norma Kat. číslo: 80998

 Jakost vod - Metodika odběru a zpracování vzorků makrozoobentosu tekoucích vod metodou PERLA
Dlouhý název: Jakost vod - Metodika odběru a zpracování vzorků makrozoobentosu tekoucích vod metodou PERLA
Krátký název: Norma
Třídící znak: 757701
Platnost: Norma je platná
Vydání: 05/2008
Účinnost: 06/2008 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
211,00 
211,00  s DPH
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.