ČSN 75 2130   (752130) Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

  • Norma: ČSN 75 2130   (752130)
  • Název: Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními
  • Kategorie: 7521 - Úpravy vodních toků
  • Katalogový kód:57712
  • Třídící znak:752130
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:03/2000
  • Účinnost:04/2000 - 02/2012
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN 75 2130   (752130)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.