ČSN 75 0121   (750121) Vodní hospodářství - Terminologie vodních toků

  • Třídící znak:750121
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:09/2003
  • Účinnost:10/2003 - 06/2009
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN 75 0120   (750120)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.