ČSN 73 6530   (736530) Vodní hospodářství. Názvosloví hydrologie

  • Třídící znak:736530
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:01/1985 - 04/2010
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN 75 0110   (750110)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.