ČSN 73 6320   (736320) Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu

  • Norma: ČSN 73 6320   (736320)
  • Název: Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu
  • Kategorie: 7363 - Železniční komunikace
  • Katalogový kód:21663
  • Třídící znak:736320
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:06/1997
  • Účinnost:07/1997 - 02/2019
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN 73 6320   (736320)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.