ČSN 73 6201   (736201) Projektování a prostorové uspořádání mostních objektů

  • Norma: ČSN 73 6201   (736201)
  • Název: Projektování a prostorové uspořádání mostních objektů
  • Kategorie: 7362 - Stavby mostní
  • Katalogový kód:6292
  • Třídící znak:736201
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:03/1980 - 01/1995
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN 73 6201   (736201)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.