ČSN 73 4959   (734959) Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách

  • Norma: ČSN 73 4959   (734959)
  • Název: Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách
  • Kategorie: 7349 - Pozemní stavby železniční
  • Katalogový kód:50683
  • Třídící znak:734959
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:02/1998
  • Účinnost:03/1998 - 04/2009
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN 73 4959   (734959)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.