ČSN 73 3610   (733610) Klampiarske práce stavebné

  • Třídící znak:733610
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:12/1988 - 03/2008
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN 73 3610   (733610)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.