ČSN 73 0532   (730532) Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků - Požadavky

  • Třídící znak:730532
  • Platnost:Norma je platná
  • Vydání:12/2020
  • Účinnost:01/2021 - doposud
  • Jazyk:Norma je v češtině.

ČSN 73 0532   (730532) Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků - Požadavky Norma Kat. číslo: 511127

 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků - Požadavky
Dlouhý název: Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků - Požadavky
Krátký název: Norma
Třídící znak: 730532
Platnost: Norma je platná
Vydání: 12/2020
Účinnost: 01/2021 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
405,00 
405,00  s DPH
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.