ČSN 73 0532   (730532) Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Požadavky

  • Třídící znak:730532
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:11/1994
  • Účinnost:12/1994 - 03/2000
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN 73 0532   (730532)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.